Xy lanh khí nén Norgren

AV Rao Vặt - ID: 122700
30 Tháng Tám 20211:52 SA(Xem: 33)
Gửi bởi : Nhân Cao
Xy lanh khí nén Norgren
Phân phối các sản phẩm Norgren chính hãng tại Việt Nam

Liên hệ để được hổ trợ:
Nhân 0938984234
Email: Nhan@antrongtin.com
Bộ lọc khí nén
Bộ điều chỉnh lọc (Filter Regulators)
Bộ lọc (Filters)
Bộ điều áp (Pressure Regulators)
Van giảm áp (Pressure Relief Valves)
Công tắc áp suất
Xi lanh khí nén và Actuators
Roundline Cylinders (Xi lanh tròn)
Compact Cylinders (Xi lanh nhỏ gọn)
Rotary Actuators (Thiết bị truyển động xoay)
Air Bellows (Ống thổi khí)
Shock Absorbers (Giảm chấn)
Van điện từ norgren
Các mẫu model Norgren mà chúng tôi phân phối:
Norgren R22-401-RNMA
Norgren F22-400-A2DA
Norgren R05-200-RNLA
Norgren R22-401-RNMA
Norgren F22-400-A2DA
Norgren R05-200-RNLA
Norgren R22-401-RNMA
Norgren B38-440-A1LA
Norgren V61B513A-A219J
Norgren V62C513A-A219J
Norgren V62C413A-A219J
Norgren V53D511A-A219J
Norgren V61B413A-A219J
Norgren V61B511A-A319J
Norgren RA/8080/M/450
Norgren QM/8080/25
Norgren SXP0573-180B
Norgren V206711A-B313R
Norgren V206711A-B313R
Norgren SXE9761-A60-00
Norgren V206C11A-B213R
Norgren SXE9761-A65-00
Norgren V206523A-B313R
Norgren SXE9861-A60-00
Norgren V206722A-B213R
Norgren SXE9861-A65-00
Norgren V206C11A-B313R
Norgren V206511A-B213R
Norgren V10626-A12L
Norgren V206722A-B313R
Norgren V10626-A13L
Norgren V206C22A-B213R
Norgren V10626-A14L
Norgren V206511A-B313R
Norgren V10626-A18L
Norgren V206811A-B213R
Norgren V10626-A19L
Norgren V206811A-B313R
Norgren SXP9561-180-00
Norgren V206822A-B213R
Norgren SXP0561-180-00
Norgren V206822A-B313R
Norgren SXP9661-180-00
Norgren V206517A-B213R
Norgren SXP9761-180-00
Norgren V206522A-B313R
Norgren SXP9861-180-00
Norgren V206B11A-B213R
Norgren SXE9573-Z71-81
Norgren V206517A-B313R
Norgren SXE9573-Z81-81
Norgren V206611A-B213R
Norgren SXE573-Z70-60
Norgren V206B11A-B313R
Norgren SXE9573-Z80-60
Norgren V206527A-B213R
Norgren SXE0573-Z50-81
Norgren V206611A-B313R
Norgren SXE0573-Z60-81
Norgren V206A22A-B213R
Norgren SXE9673-Z60-81
Norgren V206527A-B313R
Norgren SXE9773-Z60-81
Norgren V206622A-B213R
Norgren SXE9873-Z60-81
Norgren SXP0574-180-00
Norgren SXE9574-Z71-81
Norgren SXP9674-180-00
Norgren SXE9574-Z81-81
Norgren SXP9774-180-00
Norgren SXE9574-Z70-60
Norgren SXP9874-180-00
Norgren SXE9574-Z80-60
Norgren SXP9575-170-00
Norgren SXE0574-Z50-81
Norgren SXP0575-170-00
Norgren SXE0574-Z60-81
Norgren SXP9675-170-00
Norgren SXE9674-Z60-81
Norgren SXP9775-170-00
Norgren SXE9774-Z60-81
Norgren SXP9875-170-00
Norgren SXE9874-Z60-81
Norgren V415A33A-X0020
Norgren SXE9575-Z71-81
Norgren V415B33A-X0020
Norgren SXE9661-A65-00
Norgen 33D 0863212
Norgen SXE9573-Z81-81
Norgen SXE573-Z70-60
Norgen SXE9573-Z80-60
Norgen SXE0573-Z50-81
Norgen SXE0573-Z60-81
Norgen SXE9673-Z60-81
Norgen SXE9773-Z60-81
Norgen SXE9873-Z60-81
Norgen SXE9574-Z71-81
Norgen SXE9574-Z81-81
Norgen SXE9574-Z70-60
Norgen SXE9574-Z80-60
Norgen SXE0574-Z50-81
Norgen SXE0574-Z60-81
Norgen SXE9674-Z60-81
Norgen SXE9774-Z60-81
Norgen SXE9874-Z60-81
Norgen SXE9575-Z71-81
Norgen SXE9575-Z70-60
Norgen SXE0575-Z50-81
Norgen SXE9675-Z50-81
Norgen SXE9775-Z50-81
Norgen SXE9875-Z50-81
Norgen V10633-A22N
Norgen V10633-A23N
Norgen V10633-A24N
Norgen V10633-A26N
Norgen V10633-A28N
Norgen V10633-A29N
Norgen V10633-A33N
Norgen V10633-A88N
Norgen V10633-A89N
Norgen SXP9573-170-00
Norgen SXP9573-180-00
Norgen SXP0573-170-00
Norgen SXP0573-180-00
Norgen SXP9673-180-00
Norgen SXP9773-180-00
Norgen SXP9873-180-00
Norgen SXP9574-170-00
Norgen SXP9574-180-00
Norgen SXP0574-170-00
Norgen SXP0574-180-00
Norgen SXP9674-180-00
Norgen SXP9774-180-00
Norgen SXP9874-180-00
Norgen SXP9575-170-00
Norgen SXP0575-170-00
Norgen SXP9675-170-00
Norgen SXP9775-170-00
Norgen SXP9875-170-00
R07-200-RNLA
R73G-2GK-NMN
Norgren 11400-2G-PG103
R74G-6GK-NMN
R84G-6AT-RSN
R84G-6GT-RMN
R84G-6GT-RMG
R84G-6GT-RFN
R24-200-RNLG
R84G-3GT-RSG
R84G-3GK-RMN
R64G-NNK-NFN
Norgren 11-818-998
R73G-3GK-RFN
20AG-X4G-PH102
R84G-6GT-RFG
R84G-6AT-RFN
R84G-6AT-RFG
R84G-4GT-RMN
R84G-3AT-RMG
R84G-4GK-RFG
R84G-4AK-RFN
R24-401-RNXG
R05-200-RNLA
R72G-3GK-RCN
R74G-4AK-RMN
R84G-4GT-RMG
R84G-4GT-RFN
R84G-4GT-RFG
R84G-4AT-RFN
R84G-3AK-RMN
R84G-6AK-RFN
R84G-4GK-RFN
R74M-4GK-RMN
R07-205-RNMG
R24-801-RNXG
R73G-4GK-RFN
R84G-4AT-RFG
R84G-3GT-RMN
R84G-3GT-RMG
R84G-3GT-RFN
R84G-6GK-RMN
R84G-4GT-RSG
R84G-3GK-RFG
R72G-2GK-NFN
R74G-6GT-RSN
R07-200-NNKG
20AG-X4G-PD100
R84G-3GT-RFG
R84G-3AT-RFN
R84G-3AT-RFG
R84G-3AK-RFN
R84G-6AK-RMN
R84G-4AT-RMN
R84G-6GK-RFN
R73G-2GT-RSN
R68G-NNK-NLN
R68G-6GK-RLN
R64G-2GK-RMN
R64G-NNK-RMN
R07-100-RNKG
R74G-4GK-RMN
R27-200-RNL
R84G-6AT-RMN
R84G-3AT-RMN
20AG-8G-PH100
R64G-3GK-RMN
R72G-3GK-NMN
R73R-3GK-RMN
Norgren 11-808-960
Norgren 11400-2G-PE100
Norgren 11-818-110
R68G-NNK-RLN
R84G-6GT-RSN
R84G-3AT-RSN
R84G-3GK-RFN
R24-800-RNLG
R64G-NNT-NSN
R73G-2GK-RSN
R74G-3GK-RFN
Norgren 11-818-999
R18-C00-RNXG
Norgren 11-818-991
R64G-4GK-RMN
R84G-3GK-RMG
R84G-4GK-RMG
R84G-4AK-RMG
R18-C00-RNXG
Norgren 11-818-991
R64G-4GK-RMN
Norgren 11400-2G-PC100
R64G-6GK-RMN
R18-B00-RNXG
Norgren 11400-2G-PG100
R84G-6AK-RMG
R84G-4AT-RSG
R84G-3AK-RMG
R18-B00-RNXG
Norgren 11400-2G-PG100
Norgren 11-818-993
R16-200-R30G
Norgren 11-818-993
R16-200-R30G
Norgren 11-818-987
R68G-8GK-RLN
R84G-4AK-RMN
R84G-4GK-RMN
R84G-4AT-RMG
R68G-8GK-RLN
R27-200-RNFG
R18-C05-RNLG
R27-200-RNCG
Norgren 20AG-4G-PH100
R07-200-RNEG
R07-105-RNMG
R07-200-RNAG
R84G-4AT-RSN
R84G-4GT-RSN
R84G-4AK-RFG
R72G-2GK-RMN
R73G-3GK-RMN
Norgren 11-818-100
Norgren 11-808-980
R73G-2GK-RMN
R72M-3GK-RMN
R73G-4GK-RMN
R64G-NNK-RFN
R84G-3AK-RFG
R84G-3AT-RSG
R74G-6GK-RMN
R72G-3GK-RMN
Norgren 20AG-X4G-PH100
R07-100-RNEG
R72R-2GK-RMN
R24-400-RNLG
R74G-4GK-RFN
R64G-NNT-RSN
R84G-6AT-RSG
R84G-6AK-RFG
RA/802040/M/80
RA/802050/M/50
RA/802100/M/320
RA/802063/M/200
RA/802040/M/400
RA/802063/M/400
RA/802050/M/25
RA/802032/M/500
RA/802063/M/100
RA/802040/M/250
RA/802032/M/25
RA/802050/M/500
RA/801032/M/25
RA/803040/M/25
RA/801080/M/25
RA/801050/M/100
RA/802100/M/125
RA/802080/M/160
RA/802125/M/160
RA/802125/M/100
RA/802032/M/250
RA/802100/M/50
RA/802080/M/50
RA/802125/M/500
RA/802125/M/400
RA/802032/M/320
RA/802040/M/200
RA/802050/M/250
RA/802125/M/25
RA/801050/M/50
RA/801100/M/100
RA/803040/M/80
RA/802050/M/80
RA/802040/M/50
RA/802032/M/50
RA/802032/M/80
RA/802100/M/25
RA/802040/M/500
RA/802125/M/320
RA/802040/M/320
RA/802063/M/320
RA/802050/M/160
RA/802050/M/320
RA/802100/M/500
RA/803050/M/50
RA/801040/M/100
RA/801080/M/50
RA/803032/M/25
RA/802050/M/400
RA/802032/M/100
RA/802080/M/250
RA/802063/M/160
RA/802050/M/100
RA/802100/M/80
RA/802125/M/250
RA/802125/M/80
RA/802100/M/160
RA/802063/M/250
RA/802063/M/80
RA/802125/M/50
RA/803032/M/50
RA/801063/M/100
RA/801063/M/25
RA/803100/M/80
RA/802320/M/400
RA/802080/M/320
RA/802080/M/100
RA/802040/M/125
RA/802125/M/200
RA/802032/M/200
RA/802125/M/125
RA/802050/M/200
RA/802080/M/25
RA/802080/M/400
RA/802080/M/200
RA/802100/M/400
RA/801100/M/80
RA/801063/M/50
RA/801100/M/25
RA/801050/M/80
RA/803100/M/50
RA/803032/M/80
RA/8160/M/250
RA/8200/M/160
RA/8200/M/500
RA/8160/M/200
RA/8160/M/50
RA/8320/M/100
RA/8200/100
RA/8200/M/115
RA/8250/M/100
RA/8320/M/200
RA/8160/M/160
RA/8160/M/25
RA/8320/M/250
RA/803100/M/25
RA/803080/M/100
RA/803050/M/25
RA/803050/M/80
RA/8160/M/500
RA/8200/M/320
RA/8160/M/125
RA/8160/M/400
RA/8160/M/150
RA/8250/M/500
RA/8320/M/320
RA/8200/800
RA/8160/M/2100
RA/8320/M/160
RA/8200/M/100
RA/8320/M/500
RA/8250/M/200
RA/803100/M/100
RA/803063/M/80
RA/803050/M/100
RA/803080/M/25
RA/8160/M/100
RA/8200/M/80
RA/8200/M/250
RA/8200/M/125
RA/8200/M/50
RA/8200/400
RA/8250/M/400
RA/8320/M/80
RA/8320/M/50
RA/8320/M/125
RA/8160/M/80
RA/8250/M/80
RA/803032/M/100
RA/803080/M/80
RA/803063/M/25
RA/803040/M/50
RA/802320/M/500
RA/8160/M/320
RA/8200/M/200
RA/8200/M/400
RA/8250/M/320
RA/8160/M/300
RA/8200/M/25
RA/8250/M/125
RA/8320/M/25
RA/8320/M/400
RA/8250/M/25
RA/8250/M/250
RA/8250/M/50
RA/802320/M/80
RA/803080/M/50
RA/803063/M/100
RA/803040/M/100
RA/802320/M/50
Ngoài sản phẩm trên, công ty chúng tôi còn cung cấp tất cả các sản phẩm khác nhau liên quan về các loại máy móc thiết bị, phụ tùng công nghiệp, linh kiện, phụ kiện thay thế nhà xưởng, chúng tôi là nhà phân phối thiết bị tự động hóa chính hãng của các hãng như: bơm Speck, nordson, van Asco, schlick, Bosh Rexroth, Meler, balluff, Togoshi, CUH, Koyo.. , được nhập khẩu trực tiếp với giá cả cạnh tranh trên thị trường.
sxp0573-180b
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: Cao Việt Nhân
Địa chỉ: 90/14 A, Âp 4 ,Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0938984234
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone
TIN CÔNG NGHỆ MỚI
22 Tháng Hai 2021
Hôm thứ Hai (22/02/2021), Ủy ban An toàn Hà Lan (Dutch Safety Board - DSB) thông báo đang điều tra vụ máy bay chở hàng Boeing 747-400 gặp sự cố, khiến hàng chục mảnh vỡ động cơ rơi xuống làng Meerssen ở miền nam Hà Lan.
21 Tháng Hai 2021
Giới chức Mỹ yêu cầu kiểm tra và có thể loại bỏ một số chiếc Boeing 777 sau khi máy bay của United Airlines cháy động cơ trên không.
21 Tháng Hai 2021
40 người vô gia cư ở St. Petersburg được tiêm vaccine Covid-19 hôm Chủ nhật (21/02/2021), nhờ một sáng kiến từ thiện nhận được sự ủng hộ của các quan chức địa phương.
17 Tháng Hai 2021
Cơn khát vaccine của một số nước Châu Âu làm tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, vốn đang nỗ lực thể hiện mình là một đồng minh chống Covid-19 đáng tin cậy.
17 Tháng Hai 2021
Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết khoảng 1/3 quân đội Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19, bất chấp mức độ lây nhiễm đáng lo ngại
SỰ KIỆN NỔI BẬT
06 Tháng Sáu 2021
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày
15 Tháng Chín 2020
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
07 Tháng Sáu 2020
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
18 Tháng Ba 2020
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
15 Tháng Giêng 2020
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019
AV Rao Vặt: Tiện dụng, miễn phí. Chỉ 1 nhấn là hội nhập. Cực kỳ đơn giản với mạng xã hội. Login with Facebbok account Login with twitter account Login with Google Plus account Login with Linkedin accountLogin with Amazon accountLogin with PayPal accountLogin with Windows Live accountLogin with Blogger accountLogin with Yahoo account