Gửi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM

Mã hóa tuyến tính tuyệt đối Heidenhain

AV Rao Vặt - ID: 163985
14 Tháng Chín 202312:05 SA(Xem: 16)
Gửi bởi : trần vân
Mã hóa tuyến tính tuyệt đối Heidenhain
Bộ mã hóa vòng quay HEIDENHAIN luôn tìm kiếm một hộp thoại với khoa học và nghiên cứu trên một mặt và với người dùng và khách hàng bên kia. thẩm quyền của chúng tôi trong lĩnh vực đo lường tuyến tính và góc cạnh được thể hiện qua một số lượng lớn các giải pháp tùy chỉnh cho người dùng. Đại lý phân phối HEIDENHAIN gồm các thiết bị đo và thử nghiệm phát triển và xây dựng cho nhiều phòng thí nghiệm tiêu chuẩn của thế giới và các bộ mã hóa góc cho kính thiên văn khác nhau và ăng-ten thu vệ tinh. Các sản phẩm trong chương trình sản phẩm tiêu chuẩn HEIDENHAIN tự nhiên lợi nhuận từ các kiến thức thu được trong các dự án như vậy.
Heidenhain chuyên về : Bộ mã hóa tuyến tính gia tăng Heidenhain, Mã hóa tuyến tính tuyệt đối Heidenhain, Mã hóa Rotary Heidenhain, Bộ điều khiển Heidenhain, Đồng hồ đo chiều dài Heidenhain, Đầu dò cảm ứng Heidenhain, Mã hóa lưới điện Heidenhain…
Hoàng Thiên Phát tự hào là đại lý phân phối Thiết bị Heidenhain tại Việt Nam.
Model về Thiết bị Heidenhain tại Việt Nam :
Heidenhain viet nam 25332941
Heidenhain viet nam LS603C
Heidenhain viet nam ROD1424.039B/1024
Heidenhain viet nam ROD426.000A-1000
Heidenhain viet nam TNC310
Heidenhain viet nam 11B11066
Heidenhain viet nam 20031304
Heidenhain viet nam 21676401
Heidenhain viet nam 21676402
Heidenhain viet nam 24360201
Heidenhain viet nam 250-040-03
Heidenhain viet nam 25004823
Heidenhain viet nam 28583424
Heidenhain viet nam 29184356
Heidenhain viet nam 31912308
Heidenhain viet nam 32998604
Heidenhain viet nam 32999115
Heidenhain viet nam 32999224
Heidenhain viet nam 33475561
Heidenhain viet nam 35565902
Heidenhain viet nam 35869809
Heidenhain viet nam 36227708
Heidenhain viet nam 376836-10
Heidenhain viet nam 3768367Y
Heidenhain viet nam 37684602
Heidenhain viet nam 376846SK
Heidenhain viet nam 3768560A
Heidenhain viet nam 376-856-3M
Heidenhain viet nam 40606215
Heidenhain viet nam 40606311
Heidenhain viet nam EXE-610-C
Heidenhain viet nam LS32370
Heidenhain viet nam LS623170
Heidenhain viet nam LS704
Heidenhain viet nam MT12W
Heidenhain viet nam MT2571
Heidenhain viet nam 20159405
Heidenhain viet nam 205564-26
Heidenhain viet nam 23012101
Heidenhain viet nam 295434-EV
Heidenhain viet nam 295434L1
Heidenhain viet nam 29774604
Heidenhain viet nam 30978225
Heidenhain viet nam 31012706
Heidenhain viet nam 31073106
Heidenhain viet nam 33697426

Heidenhain viet nam 602-D/5-F-EXE-NR-235-322-21
Heidenhain viet nam 602E-EXE-NR-246-842-02
Heidenhain viet nam 7407011
Heidenhain viet nam EVALFEE
Heidenhain viet nam
Heidenhain viet nam INDICATOR
Heidenhain viet nam LS186C-540-5MICRON
Heidenhain viet nam LS403220MM
Heidenhain viet nam LS62X03
Heidenhain viet nam ROD426.0000-00600-RV-KF-05
Heidenhain viet nam ROD-426B-2500
Heidenhain viet nam ST-1278
Heidenhain viet nam 33188046
Heidenhain viet nam 3369726Y
Heidenhain viet nam 3369727A
Heidenhain viet nam 3369727L
Heidenhain viet nam 29570492
Heidenhain viet nam 312214-53
Heidenhain viet nam 3768461E
Heidenhain viet nam 376846V9
Heidenhain viet nam 20644701
Heidenhain viet nam 250587AE
Heidenhain viet nam 2516813L
Heidenhain viet nam 26338001
Heidenhain viet nam 263380-20
Heidenhain viet nam 26338030
Heidenhain viet nam 27545432
Heidenhain viet nam 29528152
Heidenhain viet nam 295434-1E
Heidenhain viet nam 2954341G
Heidenhain viet nam 2954343H
Heidenhain viet nam 29543483
Heidenhain viet nam 295438-1W
Heidenhain viet nam 317909-06
Heidenhain viet nam 403-221-11
Heidenhain viet nam 403-221-12
Heidenhain viet nam 406-141-11
Heidenhain viet nam EQN-1325.001-204
Heidenhain viet nam ERN220.0023-2000
Heidenhain viet nam EXE-650B-050-FACH
Heidenhain viet nam EXE-650BX50-10
Heidenhain viet nam MT-12
Heidenhain viet nam R00420.014
Heidenhain viet nam ROD420.000B-0500-RV-KG-01
Heidenhain viet nam ROD426.0003-05000-RV-KD-03
Heidenhain viet nam ROD426.000B-00600-RV-KF-05
Heidenhain viet nam ROD-800
Heidenhain viet nam SE-10-015
Heidenhain viet nam ST3078
Heidenhain viet nam VRZ-710C
Heidenhain viet nam 21311681
Heidenhain viet nam 22923201
Heidenhain viet nam 26630601
Heidenhain viet nam 28448715
Heidenhain viet nam 291697-26
Heidenhain viet nam 29169802

Heidenhain viet nam 29169829
Heidenhain viet nam 295434L5
Heidenhain viet nam 309-777-03
Heidenhain viet nam 30977705
Heidenhain viet nam 31012601
Heidenhain viet nam 31012606
Heidenhain viet nam 31013401
Heidenhain viet nam 31013406
Heidenhain viet nam 31013409
Heidenhain viet nam 3171338W
Heidenhain viet nam 32308301
Heidenhain viet nam 32389701
Heidenhain viet nam 33188081
Heidenhain viet nam 3369590L
Heidenhain viet nam 33743901
Heidenhain viet nam 343-421-09
Heidenhain viet nam 34921803
Heidenhain viet nam 36089501
Heidenhain viet nam 36369403
Heidenhain viet nam 37284713
Heidenhain viet nam 37285422
Heidenhain viet nam 376846F0
Heidenhain viet nam 37885022
Heidenhain viet nam 38396303
Heidenhain viet nam 38396501
Heidenhain viet nam KT130PROBE283273
Heidenhain viet nam MT25P
Heidenhain viet nam MT25W23101303
Heidenhain viet nam 26337112O
Heidenhain viet nam 32495212
Heidenhain viet nam 35465601
Heidenhain viet nam 51902301
Heidenhain viet nam 23457092
Heidenhain viet nam 25168181
Heidenhain viet nam 25404827
Heidenhain viet nam 295434-32
Heidenhain viet nam 376846-32
Heidenhain viet nam 376846-79
Heidenhain viet nam 376846-LU
Heidenhain viet nam 295-434-BP
Heidenhain viet nam LS-176-ML240
Heidenhain viet nam ROD456
Heidenhain viet nam 250-587-04
Heidenhain viet nam 250-587-5X
Heidenhain viet nam 295281-53
Heidenhain viet nam 295434-78
Heidenhain viet nam 295434-94
Heidenhain viet nam 35869701
Heidenhain viet nam MT25
Heidenhain viet nam 2954341H
Heidenhain viet nam 25794953
Heidenhain viet nam 376840-53
Heidenhain viet nam 376-846-78
Heidenhain viet nam 376846-94
Heidenhain viet nam 295459-3M
Heidenhain viet nam 295466-34
Heidenhain viet nam 406-057-17
Heidenhain viet nam 2100408
Heidenhain viet nam 211182
Heidenhain viet nam 21311604
Heidenhain viet nam 21840001
Heidenhain viet nam 21840069
Heidenhain viet nam 22265123
Heidenhain viet nam 22328101
Heidenhain viet nam 2236756H
Heidenhain viet nam 22894304
Heidenhain viet nam 231011-03
Heidenhain viet nam 23295622
Heidenhain viet nam 24456310
Heidenhain viet nam 25058710
Heidenhain viet nam 251-583-01
Heidenhain viet nam 29184301
Heidenhain viet nam 2946879
Heidenhain viet nam 300840
Heidenhain viet nam 312-215-05
Heidenhain viet nam 31221506
Heidenhain viet nam 31221514
Heidenhain viet nam 31221556
Heidenhain viet nam 31221564
Heidenhain viet nam 312-216-01
Heidenhain viet nam 31827701
Heidenhain viet nam 4032132A
Heidenhain viet nam KWS980A
Heidenhain viet nam MT12-P
Heidenhain viet nam NR7297883
Heidenhain viet nam RON255
Heidenhain viet nam RON350-2048
Heidenhain viet nam VRZ650
Heidenhain viet nam VRZ735
Heidenhain viet nam 375133-02
Heidenhain viet nam TC145CS
Heidenhain viet nam ROD-521
Heidenhain viet nam 38548751
Heidenhain viet nam 29002801
Heidenhain viet nam 39231901
Heidenhain viet nam 291697-05
Heidenhain viet nam UM140
Heidenhain viet nam 33695813
Heidenhain viet nam 26338301
Heidenhain viet nam ND780
Heidenhain viet nam 589611-6V
Heidenhain viet nam EXE-602-D
Heidenhain viet nam 33158972
Heidenhain viet nam 53485509
Heidenhain viet nam 54554706
Heidenhain viet nam 54554709
Heidenhain viet nam 54730006
Heidenhain viet nam 39126803
Heidenhain viet nam 24464401
Heidenhain viet nam 53872351
Heidenhain viet nam 22077908
Heidenhain viet nam 38548956
Heidenhain viet nam 24134013
Heidenhain viet nam 363409-03
Heidenhain viet nam 376992-01
Heidenhain viet nam 331667-XX
Heidenhain viet nam 653249-01
HEIDENHAIN luôn tìm kiếm một hộp thoại với khoa học và nghiên cứu trên một mặt và với người dùng và khách hàng bên kia. thẩm quyền của chúng tôi trong lĩnh vực đo lường tuyến tính và góc cạnh được thể hiện qua một số lượng lớn các giải pháp tùy chỉnh cho người dùng. Chúng bao gồm các thiết bị đo và thử nghiệm phát triển và xây dựng cho nhiều phòng thí nghiệm tiêu chuẩn của thế giới và các bộ mã hóa góc cho kính thiên văn khác nhau và ăng-ten thu vệ tinh. Các sản phẩm trong chương trình sản phẩm tiêu chuẩn HEIDENHAIN tự nhiên lợi nhuận từ các kiến thức thu được trong các dự án như vậy.
Heidenhain Việt Nam chuyên về : Bộ mã hóa tuyến tính Heidenhain, Mã hóa tuyến tính tuyệt đối Heidenhain, Mã hóa Rotary Heidenhain, Bộ điều khiển Heidenhain tại Việt Nam, Đồng hồ đo chiều dài Heidenhain, Đại lý đầu dò cảm ứng Heidenhain, Mã hóa lưới điện Heidenhain...
Để biết thêm thông tin về Đầu dò cảm ứng Heidenhain tại Việt Nam. Hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được giá tốt.
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát
237/49C, Phạm Văn Chiêu, P14, Quận Gò Vấp, TpHCM
Website: thietbinhamayvn.com Email:sales3@hoangthienphat.com
Cell phone: Ms.Vân(0906794977) sky: dat.htp
1
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: vân
Địa chỉ: 237/49c phạm văn chiêu p.14 gò vấp
Điện thoại: 0906794977
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
TIN CÔNG NGHỆ MỚI
22 Tháng Hai 2021
Hôm thứ Hai (22/02/2021), Ủy ban An toàn Hà Lan (Dutch Safety Board - DSB) thông báo đang điều tra vụ máy bay chở hàng Boeing 747-400 gặp sự cố, khiến hàng chục mảnh vỡ động cơ rơi xuống làng Meerssen ở miền nam Hà Lan.
21 Tháng Hai 2021
Giới chức Mỹ yêu cầu kiểm tra và có thể loại bỏ một số chiếc Boeing 777 sau khi máy bay của United Airlines cháy động cơ trên không.
21 Tháng Hai 2021
40 người vô gia cư ở St. Petersburg được tiêm vaccine Covid-19 hôm Chủ nhật (21/02/2021), nhờ một sáng kiến từ thiện nhận được sự ủng hộ của các quan chức địa phương.
17 Tháng Hai 2021
Cơn khát vaccine của một số nước Châu Âu làm tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, vốn đang nỗ lực thể hiện mình là một đồng minh chống Covid-19 đáng tin cậy.
17 Tháng Hai 2021
Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết khoảng 1/3 quân đội Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19, bất chấp mức độ lây nhiễm đáng lo ngại
SỰ KIỆN NỔI BẬT
25 Tháng Năm 2023
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
15 Tháng Chín 2022
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
15 Tháng Chín 2022
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
21 Tháng Tư 2022
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
20 Tháng Ba 2022
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
AV Rao Vặt: Tiện dụng, miễn phí. Chỉ 1 nhấn là hội nhập. Cực kỳ đơn giản với mạng xã hội. Login with Facebbok account Login with twitter account Login with Google Plus account Login with Linkedin accountLogin with Amazon accountLogin with PayPal accountLogin with Windows Live accountLogin with Blogger accountLogin with Yahoo account