Gửi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant

bơm định lượng hóa chất Alldos

AV Rao Vặt - ID: 176032
02 Tháng Tư 20241:12 SA(Xem: 21)
Gửi bởi : trần vân
bơm định lượng hóa chất Alldos
Bơm áp suất Alldos là một sản phẩm dẫn đầu thế giới về công nghệ và đổi mới với nhiều loại máy bơm định lượng và hệ thống hoàn chỉnh.
Hoàng Thiên Phát nhập khẩu và phân phối bơm áp suất Alldos , Máy bơm định lượng Alldos , bơm định lượng hóa chất Alldos , bơm chìm Alldos , bơm Alldos Việt Nam chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ môi trường và xử lý nước. Đại lý phân phối bơm Alldos cung cấp máy bơm định lượng cho hệ thống khử trùng, hệ thống định lượng cũng như công nghệ đo lường và kiểm soát liên quan cho các lĩnh vực này.
Hoàng Thiên Phát là đại lý phân phối Bơm áp suất Alldos tại Việt Nam- Hotline: 0906794977
Các ứng dụng bao gồm xử lý nước công nghiệp và đô thị, làm sạch công nghiệp, rửa xe, sản xuất giấy và hoàn thiện giấy, công nghệ quang học và sản xuất chip, công nghiệp hóa chất, làm sạch và khử trùng CIP chai, công nghiệp mạ điện và xử lý bề mặt, điều hòa không khí và tháp giải nhiệt.
Đại lý phân phối Bơm áp suất Alldos cung cấp cái model sau:
Alldos DMX 115-3 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DMX 7.2-16 B-PVC/V/GX-E1B1B1
Alldos DMH 770-10 B-SS/V/SS-X-E1C1C1EO
Alldos DMH 46-10 B-PP/E/TX-E144
Alldos DMX 765-3 B-PP/E/TX-E1XX 415V
Alldos DMH 67-10 B-PVC/V/GX-E1B2B2
Bơm áp suất Alldos _Hotline: 0906794977
Alldos DMH 440-10 B-PVC/V/GX-E1B8B8EO
Alldos DMH 213-10 B-PP/E/TX-E1B9B9
Alldos DMX 67-10 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Aldos DMH 194-10 B-PVC/V/GX-E1B2B2EO
Allods DME 940-4 AR-PV/T/CF-31A2A2F
Alldos DMH 770-10 B-PP/E/GX-E1B5B5
Đại lý phân phối Bơm áp suất Alldos
DMH 575-10 B-SS/T/SS-X-E1C1C1EO
Alldos DMH 46-10 B-PVC/V/GX-E1B1B1
Alldos DMX 67-10 B-PVC/V/GX-E122
Alldos DMX 67-10 B-PP/T/TX-E144
Alldos DMX 525-3 B-PP/E/TX-E1XX
Alldos DMH 332-10 B-Ss/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DMH 37-10 B-PVC/V/GX-E1B1B1
Alldos DMX 4-10 B-PVC/V/GX-E1B1B1
Alldos DMH 37-10 B-PP/E/TX-E144
Alldos DMX 525-3 B-PVC/V/GX-E1XX
Hotline: 0906794977-Bơm áp suất Alldos
Alldos DMH 67-10 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DMH 24-10 B-PVC/V/GX-E1B1B1
Alldos DMH 332-10 B-PVC/V/GX-E1B2B2
Alldos DMH 143-10 B-PVC/V/GX-E1B2B2
Alldos DMX 50-10 B-PP/E/TX-E1C6C6
Alldos DMH 770-10 B-PVC/V/GX-E1B8B8EO
Alldos DMX 50-10 B-SS/T/SS-X-E1AA
Alldos DMX 7.2-16 B-SS/T/SS-X-E1AA
Alldos DMH 575-10 B-PP/E/GX-E1B5B5EO
Alldos DMH 880-10 B-PP/E/GX-E1B5B5
Alldos DMX 765-3 B-SS/T/SS-X-E1A2A2
Alldos DMH 46-10 B-SS/T/SS-X-E1AA
Alldos DMH 770-10 B-PP/E/GX-E1B5B5
Alldos DMH 291-10 B-PVC/V/GX-E1B2B2
Alldos DMH 194-10 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DMX 132-10 B-PP/T/TX-E144
Alldos DMX 321-6 B-PVC/V/GX-E199
Alldos DMX 8-10 B-SS/T/SS-X-E1AA
Alldos DMX 160-5 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DMX 27-10 B-PP/E/TX-E1C6C6
Alldos DMX 75-4 B-PP/E/TX-E1B9B9
Alldos DMH 194-10 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DMX 4-10 B-SS/T/SS-X-E1AA 415V
Alldos DMH 37-10 B-SS/T/SS-X-E1AA 415V
Alldos DMH 440-10 B-SS/T/SS-X-E1C1C1EO
Alldos DMH 1150-10 B-SS/V/SS-X-E1C1C1
Alldos DMH 24-10 B-PP/E/TX-E144 415V
Alldos DMH 880-10 B-PVC/V/GX-E1B8B8
Alldos DMH 143-10 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DMH 213-10 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DMH 143-10 B-PP/E/TX-E1B9B9
Alldos DMH 24-10 B-SS/T/SS-X-E1AA 415V
Alldos DMH 67-10 B-PP/E/TX-E1B9B9
Alldos DMX 321-6 B-PP/T/TX-E144 415V
Alldos DMH 332-10 B-PP/E/TX-E1B9B9
Alldos DMX 100-8 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DMX 8-10 B-PVC/V/GX-E1B1B1
Alldos DMX 75-4 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DMX 4-10 B-PP/E/TX-E1C6C6
Alldos DMX 160-5 B-PVC/V/GX-E122
Alldos DMH 291-10 B-PP/E/TX-E1B4B4
Alldos DME 940-4 AR-SS/T/SS-F-31A2A2F
Alldos DMX 132-10 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DMX 16-10 B-SS/T/SS-X-E1AA
Alldos DMX 765-3 B-PVC/V/GX-E1XX
Alldos DMH 213-10 B-PVC/V/GX-E1B2B2
Alldos DMX 35-10 B-PVC/V/GX-E1B1B1
Alldos DMH 880-10 B-SS/T/SS-X-E1C1C1
Alldos DMH 100-10 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DME 60-10 AR-PP/E/CF-31QQF
Alldos DMX 132-10 B-PVC/V/GX-E122
Alldos DMX 8-10 B-PP/E/TX-E1C6C6
Alldos DMH 1150-10 B-PP/E/GX-E1B5B5
Alldos DME 375-10 AR-PP/E/SS-F-31A2A2F
Alldos DMH 13-10 B-SS/T/SS-X-E1AA
Alldos DMX 27-10 B-PVC/V/GX-E1B1B1
Alldos DMH 100-10 B-PVC/V/GX-E1B2B2
Alldos DMH 102-10 B-PVC/V/GX-E1B2B2EO
Alldos DMX 100-8 B-PVC/V/GX-E122
Alldos DMX 75-4 B-PVC/V/GX-E1B2B2
Alldos DMX 35-10 B-SS/T/SS-X-E1AA
Alldos DME 150-4 AR-PP/V/CF-31QQF
Alldos DDI 60-10 AR-PV/T/TF-31B3B3F
Alldos DMX 13.7-16 B-PVC/V/GX-E1B1B1
Alldos DMH 102-10 B-SS/T/SS-X-E1A1A1EO
Alldos DMH 100-10 B-PP/E/TX-E1B9B9
Alldos DMX 525-3 B-SS/T/SS-X-E1XX 415V
Bơm liều lượng Alldos DDI 60-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFX
Alldos DMX 7.2-16 B-PP/E/TX-E1C6C6
Alldos DMX 35-10 B-PP/E/TX-E1B3B3
Alldos DMX 321-6 B-SS/T/SS-X-E1A1A1
Alldos DMH 1150-10 B-PVC/V/GX-E1B8B8
Alldos DDI 60-10 AR-PP/E/CS-3166F
Alldos DME 940-4 AR-PP/V/GF-31A2A2F
Alldos DMX 13.7-16 B-SS/T/SS-X-E1AA 415V
Máy định lượng Alldos DDI 60-10 AR-PP/E/CF-3166F
Alldos DDI 150-4 AR-PVC/V/GF-31B2B2FX
Alldos DME 375-10 AR-PV/T/CF-31A2A2F
Alldos DME 60-10 AR-PP/V/CF-31QQF
Alldos DME 375-10 AR-SS/T/SS-F-31A2A2F
Alldos DME 150-4 AR-PP/E/CF-31QQF
Máy định lượng Alldos DME 60-10 AR-PV/V/CF-31QQF
Alldos DMX 16-10 B-PP/E/TX-E1C6C6 415V
Alldos DME 60-10 AR-SS/T/SS-F-31A1A1F
Máy định lượng Alldos DME 150-4 AR-PV/V/CF-31QQF
Alldos DDI 150-4 AR-PV/T/TF-31B4B4F
Alldos DDI 150-4 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FX
Alldos DDI 150-4 AR-PVC/E/SS-F-31B2B2FX
Bơm áp suất Alldos DDI 60-10 AR-PP/E/CF-3166F
Alldos DDI 150-4 AR-PVC/V/GF-31B2B2FX
Alldos DDI 60-10 AR-PVC/E/SS-F-31B16F
Alldos DDI 60-10 AR-PVC/V/GF-31B16FX
Alldos DDI 150-4 AR-PP/E/CF-31B4B4F
Alldos DDI 60-10 AR-PV/T/TF-31B3B3F
Alldos DMX 16-10 B-PVC/V/GX-E1B1B1
Alldos DMH 5.0-10 B-PVC/V/GX-E1B1B1
Alldos DDI 60-10 AR-PVC/E/SS-F-31B16F
Alldos DDI 60-10 AR-PVC/V/GF-31B16FX
Alldos DMH 5.0-10 B-PP/E/TX-E144 415V
Alldos DDI 150-4 AR-PP/E/CF-31B4B4F
Alldos DMX 115-3 B-PVC/V/GX-E1B2B2
Alldos DMH 13-10 B-PP/E/TX-E144 415V
Alldos DME 940-4 AR-PP/E/SS-F-31A2A2F
Alldos DME 375-10 AR-PP/V/GF-31A2A2F
Alldos DMX 13.7-16 B-PP/E/TX-E1C6C6
Alldos DME 150-4 AR-SS/T/SS-F-31A1A1F
Alldos DDI 60-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFX
Alldos DDI 60-10 AR-PP/E/CS-3166F
Hoàng Thiên Phát cung cấp các sản phẩm Bơm áp suất Alldos chính hãng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
237/49C, Phạm Văn Chiêu, P14, Quận Gò Vấp, TpHCM
Website: thietbinhamayvn.com Email:sales3@hoangthienphat.com
3
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Liên lạc: vân
Địa chỉ: 237/49c phạm văn chiêu
Điện thoại: 0906794977
Cách liên lạc tốt nhất: Contact by phone
TIN CÔNG NGHỆ MỚI
22 Tháng Hai 2021
Hôm thứ Hai (22/02/2021), Ủy ban An toàn Hà Lan (Dutch Safety Board - DSB) thông báo đang điều tra vụ máy bay chở hàng Boeing 747-400 gặp sự cố, khiến hàng chục mảnh vỡ động cơ rơi xuống làng Meerssen ở miền nam Hà Lan.
21 Tháng Hai 2021
Giới chức Mỹ yêu cầu kiểm tra và có thể loại bỏ một số chiếc Boeing 777 sau khi máy bay của United Airlines cháy động cơ trên không.
21 Tháng Hai 2021
40 người vô gia cư ở St. Petersburg được tiêm vaccine Covid-19 hôm Chủ nhật (21/02/2021), nhờ một sáng kiến từ thiện nhận được sự ủng hộ của các quan chức địa phương.
17 Tháng Hai 2021
Cơn khát vaccine của một số nước Châu Âu làm tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, vốn đang nỗ lực thể hiện mình là một đồng minh chống Covid-19 đáng tin cậy.
17 Tháng Hai 2021
Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết khoảng 1/3 quân đội Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19, bất chấp mức độ lây nhiễm đáng lo ngại
SỰ KIỆN NỔI BẬT
22 Tháng Hai 2024
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
25 Tháng Năm 2023
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
15 Tháng Chín 2022
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
15 Tháng Chín 2022
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
21 Tháng Tư 2022
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
AV Rao Vặt: Tiện dụng, miễn phí. Chỉ 1 nhấn là hội nhập. Cực kỳ đơn giản với mạng xã hội. Login with Facebbok account Login with twitter account Login with Google Plus account Login with Linkedin accountLogin with Amazon accountLogin with PayPal accountLogin with Windows Live accountLogin with Blogger accountLogin with Yahoo account